Lilli Zickermans studiesamling

Digitalt museum

Zickermans studiesamling är en samling av 12 000 blad på olika textila tekniker och som delvis är handkolorerade. Bladen började publiceras 2017 och den digitala samlingen är nu komplett och alla 12 000 bladen finns nu på Digitalt museum!

Läs mer om Zickermans studiesamling på Hemslöjdens hemsida

Här hittar du samlingen på Digitalt museum