Ann-Sofie Svansbo

Ann-Sofie Svansbo är länshemslöjdskonsulent i Östergötland och undervisar i formgivning vid Linköpings universitet. Hon har en bred textil erfarenhet och sätter alltid formen och estetiken i första hand.