Anna-Karin Jobs Arnberg

Anna-Karin Jobs Arnberg är född och uppvuxen i Floda socken i Dalarn. Hon fick tidigt ta del av bygdens textila arv och lärde sig brodera av sin mor och gammelmoster. I dag har Anna-Karin mästarbrev i broderi och har under många år haft enormt populära kurser i påsöm som ständigt lockar nya deltagare.  

Anna-Karin är utbildad på Handarbetets vänner och arbetade därefter som länshemslöjdskonsulent i många år. Sedan 2015 arbetar hon som verksamhetschef på Dalarnas museum där hon även ansvarar för museets samlingar.

Bilden: Broderi ur häftet Påsöm.