Anna Lindqvist

Anna Lindqvist är avdelningschef för Samlingar och konservering på Östergötlands museum. Hon är kulturhistoiker med ett stort intresse för de moderna, textila kulturarven.