Anna Wengdin

Anna Wengdin har utvecklat sitt eget formspråk med stark förankring i det folkliga broderiets uttryck. Hon håller uppskattade kurser runt om i landet och gillar att inspirera andra till att brodera.

Efter högre hemslöjdsutbildningen på HV skola arbetade hon som länshemslöjdskonsulent i Skåne. Genom arbetet kom hon i kontakt med bland annat det skånska yllebroderiet på nära håll som intresserat och inspirerat henne.