Eva Berg

Eva Berg är utbildad på HV skola och arbetar som chef för butiken Hemslöjden Skåne. Ett allt växande intresse för skånskt yllebroderi har fört med sig att hon nu varit kursledare i tekniken i 20 år. Folkkonst och folkliga uttryck från skiftande kulturer samt tavarlighet och återbruk är en ständig källa till inspiration. Att med nål och tråd i handen brodera fritt ur hjärtat är glädje.