Frida Arnqvist Engström

Frida Arnqvist Engström är journalist och bloggare. Hon har bevakat slöjdvärlden sedan 2005 och driver sedan 2008 bloggen Kurbits.nu där hon skriver om slöjd, hantverk, konst, DIY, hållbarhet och politik. Kurbits bygger på att se och diskutera hur gamla tekniker och traditioner tolkas och får nya samtida funktioner, produkter och uttryck. Frida föreläser också om dessa ämnen.

 

Bilden är hämtad ur boken Gerillaslöjd.