Gunnar Jeppsson

Gunnar Jeppsson har tidigare varit hemslöjdskonsulent i Blekinge, men arbetar nu som slöjdlärare, kursledare och slöjdare. Med förkärlek täljer han i färskt trä och krokvuxet virke. Konservburkar, kapsyler och lastpallar är annat material som stimulerar slöjdarfantasin.