Gustaf Trotzig

Gustaf Trotzig är professor emeritus i laborativ arkeologi. Han har djupa såväl akademiska som praktiska kunskaper om metallhantverk och har bland annat förestått arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL) vid Stockholms universitet samt undervisat vid hantverksutbildningen på Sätergläntan hemslöjdens gård i Insjön.

Gustaf Trotzig inledde sin yrkesbana på Riksantikvarieämbetet och fortsatte som chef för Dokumentationsbyrån och sedan Fornminnesavdelningen. Därefter övergick han till Historiska museet, först som expert och sedan som forskningschef med ansvar för samlingarna. År 2010 invaldes Gustaf som korresponderande ledamot av Vitterhetsakademien.