Jögge Sundqvist

Jögge Sundqvist är slöjdaren som med förkärlek arbetar i vått och torrt trä med handverktyg. Han kallar sig Surolle, ett folkkonstnärligt alter ego. Han är tionde generationens slöjdare och starkt influerad av den svenska självhushållningsslöjden och folkkonsten från 1600–1700 talet.