Kalle Forss

Kalle Forss arbetar som länshemslöjdskonsulent i Skåne. Täljkniven är hans favoritverktyg och materialet färsk björk från naturen. Han är utbildad biolog med inriktning mot botanik. Med tillgång till skog i både Skåne och Jämtland går han sällan en tur utan såg och yxa.