Maria Gullberg

Maria Gullberg är den ledande förnyaren av virkningen i Sverige. Sedan sitt examensarbete om virkning på Konstfack 1989 har hon utvecklat tekniken och experimenterat fram nya och spännande strukturer och mönster, ofta i ett eget, stramt grafiskt formspråk. Hon är verksam som formgivare och inspiratör, ofta i samarbete med hemslöjden, i kurser och utställningar.