Ulla Engquist

Ulla Engquist är de små detaljernas mästare och expert på ­montering. Hon började sticka redan som fem­åring och har gått Högre Hemslöjdsutbildningen på HV Skola. Under åren har hon undervisat inom olika textila hantverk men landade så småningom helt i stickningens värld och är i dag en uppskattad lärare i ämnet. I sina böcker delar hon med sig av den kunskap hon fått från ett helt liv fyllt av stickning.

2018 tilldelades Ulla Engqvist det första mästarbrevet i stickningsyrket. Under 40 år har hon målmedvetet arbetat med olika detaljer och tekniska lösningar inom stickningen för att få en fin samstämmighet i det stickade plagget. I denna film berättar Ulla själv om mästarbrevet.