Gustaf Trotzig | Metaller, hantverkare och arkeologi

Gustaf Trotzig | Metaller, hantverkare och arkeologi

Gustaf Trotzig Gustaf Trotzig är professor emeritus i laborativ arkeologi. Han har djupa såväl akademiska som praktiska kunskaper om metallhantverk och har bland annat förestått arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL) vid Stockholms universitet samt undervisat vid...